Anmodning om hjælp

til toppenHvis du finder undersøgelserne og studierne værd at støtte, (se publikationslisten) kan dette gøres på flere måder. Da alle aktiviteter udelukkende finansieres ved hjælp af de indtægter udstopningen af fugle og pattedyr indbringer vil enhver ordre bidrage til husets fortsatte forskning. Det være sig både ved indlevering af et dyr til udstopning eller ved køb fra Johannes og Helga Erritzoes righoldige salgslager.

Ugle fundet død vej vejen

 

til toppenHvis du finder en død fugl, du ikke selv ønsker udstoppet, vil Johannes Erritzoe altid være meget taknemlig for at modtage sådanne. Husk blot altid at skrive dato og findested og eventuel dødsårsag (rude, trafik eller fundet død) på en seddel og vedlægge denne fuglen,  idet en præsis dato er vigtig til alle undersøgelser. Hvis du ikke kan komme med den den samme dag, så frys fuglen ned i en plastikpose, hvor luften klemmes ud, før denne lukkes. For tiden forskes i fuglenes øjen linser, hvor mange allerede er fundet med grå stær. Den er meget spændende, fordi det er den første undersøgelse i verden blandt vildtlevende fugle. Til denne undersøgelse er det imidlertid kun muligt, at undersøge linserne, hvis fuglen ikke har ligget for længe på frys, ikke gerne over 14 dage, idet linserne da gerne brister ved berøring. Derfor vil jeg være meget taknemlig for at få fugle hurtigt, og de ganske almindelige arter, solsort, gråspurv, skovspurv eller skade, modtages med ligeså stor taknemlighed som sjældnere arter.

Vedrørende eventuel nedfrysning og/eller forsendelse, se under UDSTOPNING AF DYR

til toppen

Alle iagttagelser over pittaer og gøge modtages med stor taknemlighed.

til toppenDa arbejdet med indsamling af pitta oplysninger fortsættes med særlig henblik på en eventuel senere revideret udgave af PITTAS OF THE WORLD, modtages alle iagttagelser over pittaer fortsat med stor interesse og taknemlighed.

til toppenLigeledes er Johannes Erritzoe meget interesseret i særtryk af kommende artikler om pittaer, især dem der publiceres i vanskelig tilgængelige tidskrifter og magasiner.

til toppenPå samme måde modtages også oplysninger over gøge fra hele verden.
Alle oplysninger om både pittaer og gøge har interesse, lige fra den simple iagttagelse af en art, hvor blot dato og stedsangivelse (helst med koordinaterne) er angivet, til oplysninger om stemmeytringer, føde, hvor almindelig fuglen er i det besøgte område, biotopen, hvor den blev set, eventuel beskrivelse af reden, æg, hvor mange, sås begge forældre fodre ungerne, eller for de parasiterende gøgenes vedkommende, værtsfuglens navn o.s.v.

til toppenAlle der på denne måde bidrager med nye oplysninger, vil naturligvis til sin tid blive behørigt takket i bogen.