Ornitologiens Historie

Den 15. september i år udkom min seneste bog, Ornitologiens historie.

Bogen beskriver de 100 mest betydende personer fra Aristoteles og frem til det 20. århundrede. Den er luksuriøst udført, indbundet i lærred med smudsomslag og er på 392 sider med over 150 illustrationer. Den kan købes direkte hos forlaget: Syddansk Universitetsforlag (den findes under ’nyheder’), hvor den koster 398 kr., og snart også (forhåbentlig!) hos DOF’s Naturbutikken.

En stor del af bogen er viet til evolutionstankens udvikling og til fredningen af fugle. For mig har de fem års arbejde, som det har taget at skrive den, givet en meget dybere forståelse for ornitologien, og mit store ønske er at kunne viderebringe denne viden til andre ornitologer. Jeg er i dag en gammel dreng. Jeg blev medlem af DOF helt tilbage i 1947. Jeg tror, at foreningen dengang talte omkring 4-500 medlemmer. Dengang var jeg den yngste, og nu er jeg nok snart den ældste.

Med venlig hilsen

Johannes Erritzøe
House of Birdresearch

Fra smudsomslaget er følgende hentet:

Denne bog handler om vores ældgamle fascination af fugle. Den tager sin begyndelse i nogle af de ældste vidnesbyrd om fugle, som er bevaret, nemlig Aristoteles’ nedfældede iagttagelser, og herfra følger den ornitologiens udviklingshistorie helt op til begyndelsen af det 20. århundrede. Gennem denne lange periode skildrer den de betydeligste ornitologer og deres arbejde med at indsamle, forstå, beskrive, navngive og klassificere fuglene, ligesom også de berømteste fugleillustratorer portrætteres.

I kraft af de brede historiske udviklingslinjer, som bogen følger, rummer den også beretningen om, hvordan overtro og gamle myter om flora og fauna langsomt glider i baggrunden til fordel for mere og mere videnskabeligt funderede betragtninger, og hvordan religiøse og metafysiske dogmer udfordres af evolutionsteorien, der manifesterer sig i midten af det 19. århundrede. Såvel Charles Darwin som Alfred Russel Wallace spiller en vigtig rolle i fremstillingen.

Bogen kan læses som en beretning om den lange og snørklede sti, som ornitologerne har fulgt på deres vej mod en forståelse og accept af evolutionens betydning. Den kan også læses som en beretning om vejen hen imod en bedre forståelse af ansvaret for arternes mangfoldighed. Den henvender sig til alle, der interesserer sig for fugle og/eller for videnskabs- og idehistorie, dvs. til såvel den alment som den fagligt interesserede læser.

”De evolutionshistoriske aspekter, som bogen skildrer, er, tror jeg, ukendt land for mange ornitologer. Også for mit eget vedkommende var der meget nyt at lære. Bogen vil være et godt og tankevækkende supplement til det faste pensum i biologi, og den kan anbefales til den store skare af fugleinteresserede, såvel som til studerende og læsere med interesse for idehistorie.”

Jon Fjeldså
Professor emeritus
Københavns Universitet

Johannes Erritzøe

Johannes Erritzøe (f. 1934) blev ved sin indmeldelse i 1947 Dansk Ornitologisk Forenings yngste medlem. Senere blev han uddannet som zoologisk konservator på Zoologisk Museum i København, og i 12 år var han boganmelderredaktør for DOFT.

Hans interesse for især fugle har ført til over 80 artikler – de fleste videnskabelige og fem engelsksprogede fuglebøger. University of Alaska Fairbanks tildelte i 2003 Erritzøe æresdoktortitlen. 12009 blev Erritzøes House of Bird Research i Taps anerkendt som videnskabeligt institut af de danske myndigheder.